top of page

MEMBRIA

SERBARE_edited.jpg

Una dintre primele întrebări pe care o persoană nouă care vine la Biserică o pune este: "Ce înseamnă şi cum devin membru?". Răspunsul prompt la această întrebare este:"Crede şi te botează" (cf. Fapte II, 38). Credinţa noastră în Domnul Iisus Hristos, Botezul nostru în numele Sfintei Treimi, pecetea Darului Duhului Sfânt prin care suntem marcaţi prin ungerea cu Sfântul Mir - în felul acesta devenim membri ai Bisericii. Cei mai mulţi dintre noi am fost botezaţi în Biserica Ortodoxă când eram mici, prin credinţa părinţilor şi naşilor noştri, părinţi spirituali. Unii, din anumite motive, nu au fost botezaţi când erau mici. Acesta a fost cazul în Biserica primară când botezul adulţilor era foarte comun şi care devine tot mai comun astăzi. 

Primul semn al membriei noastre este participarea la Sfânta Liturghie şi Trupul şi Sângele lui Hristos. 
Încă de la începutul Creştinismului, membrii Trupului lui Hristos se adunau în fiecare duminică să participe la Sfânta Liturghie. Mulţi dintre noi luăm acest lucru ca atare. Dar în locurile unde Biserica a fost şi este persecutată, acest act simplu ar putea aduce pericole sau chiar moartea. În America, cu toate că suntem liberi să alegem şi să practicăm religia, mulţi dintre noi simţim presiunile şi obligaţiile pe care societatea le pune asupra noastră şi care ne-ar putea împiedica să mergem la Biserică. Trebuie să reţinem că adunându-ne să săvârşim Sfânta Liturghie reprezintă o mărturie puternică pentru cei din jurul nostru.

Biserica poartă cu sine responsabilităţi serioase. Dumnezeu ne oferă acest mare har şi noi trebuie să răspundem. 
Acest lucru îl facem în diferite feluri. Legătura cu Dumnezeu o menţinem prin rugăciune regulată şi Sfintele Taine. Ne hrănim spiritul cu citirea Sfintei Scripturi şi alte lecturi duhovniceşti. Ne întărim caracterul iubindu-i pe cei din jurul nostru, inclusiv pe duşmanii noştri. Ne arătăm copii credincioşi ai Tatălui ceresc ajutându-i pe cei la necaz şi împărtăşind cu alţii din cele cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Pe scurt, trebuie să păstrăm în inimile noastre cuvintele Domnului care ne-a spus: "Voi sunteţi lumina lumii ... Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor încât ei să vadă faptele voastre cele bune şi să-L slăvească pe Tatăl vostru din ceruri." (Matei V, 14-16).

În centrul vieţii noastre în Hristos este Biserica însăşi. 
Biserica nu este o simplă organizaţie în societate, ci o instituţie divino-umană. Ca instituţie divină, Biserica este darul lui Dumnezeu către lume. În şi prin Biserică suntem hrăniţi ca şi creştini. Ca instituţie umană, Biserica a fost păstrată de credincioşi de peste doua mii de ani. Acum este responsabilitatea noastră să păstrăm şi să întărim această comoară pentru noi şi pentru generaţiile viitoare. Unul dintre modurile prin care facem aceasta este sprijinirea lucrării Bisericii. De asemenea, facem aceasta oferind în mod voluntar timpul nostru, talentele pe care le avem precum şi prin darurile financiare. Toate acestea sunt importante. Fiecare persoană oferă cât poate, după posibilităţi.
Ne rugăm ca Bunul şi Iubitorul Dumnezeu să continue să cerceteze şi să aibă grijă de via aceasta pe care a sădit-o dreapta Sa. (cf. Psalm LXXX, 14-15).

În buna tradiţie de transparenta a comitetului bisericii noastre, situaţia membriilor si a donaţiilor vor fi disponibile si vor fi publicate pe web siteul bisericii.

Biserica Ortodoxă Română “Izvorul Tămăduirii” are nevoie de persoane care să fie membri în Consiliul Parohial şi alte comitete, să predea la şcoala duminicală, să pregătească mâncare pentru evenimentele organizate în scopul strângerii de fonduri, acestea fiind doar câteva din necesităţile unei parohii noi înfiinţate. 
În Statele Unite ale Americii, bisericile au statutul de organizaţii non-profit şi sunt finanţate doar de membrii parohiei, nebeneficiind de fonduri din partea statului sau Arhiepiscopiei. De aceea membrii înşişi au datoria să suporte cheltuielile de operare ale parohiei, iar veniturile suplimentare merg la fondul de construcţie şi întreţinere ale viitoarei biserici.

Unii membri pot contribui mai mult, alţii mai puţin. "Să dea fiecare aşa cum socoteşte el cu inima, nu cu părere de rău sau de silă" (cf. II Cor. IX, 7). Pentru buna funcţionare a oricărei parohii trebuie să existe un buget pe baza căruia să se desfăşoare diferite activităţi (duhovniceşti, filantropice, culturale). Din acest motiv am alcătuit un formular intitulat "Formular de membru" prin care se exemplifică dorinţa fiecăruia de a contribui financiar în fiecare an. Formularul de membru este disponibil in Biserică şi online pe site-ul Bisericii noastre. Încurajăm completarea acestui formular pentru a putea evalua cât mai corect situaţia financiară a Bisericii noastre.
De multe ori necesităţile financiare ale Bisericii depăşesc fondurile estimate să se acumuleze pe baza acestor formulare de membru. De aceea se organizează diferite activitati (mese festive sau festivaluri), cu scopul de a suplimenta aceste fonduri.​​

Vă rugăm scrieti cecurile pentru “The Life-Giving Fountain Romanian Orthodox Church.” Dacă trimiteţi cecul prin poştă, folosiţi adresa: 132 Califon Rd. Long Valley NJ

bottom of page