top of page

PREOTUL PAROH 

parinte%2Bionut_edited.jpg

Ionut Voicu

M-am născut pe 11 mai 1983, intr-o familie modestă din comuna Păcureţi, judeţul Prahova (în apropierea oraşului Vălenii de Munte), fiul lui Constantin şi Aurelia, binecuvântaţi de Dumnezeu cu şase copii (cinci fete şi în cele din urmă un băiat). 
Paşii mei către această sfântă slujire mi-au fost călăuziţi încă din copilărie de către iubiţii mei părinţi şi de către Părintele Vasile Micu, care mi-a fost duhovnic, îndrumător spre studiile teologice şi ulterior naş de cununie.

Am absolvit Seminarul Teologic din Bucureşti în anul 2003 şi ulterior Facultatea de Teologie Pastorală din cadrul Universităţii din Piteşti, unde părinţii sufleteşti (profesorii) „cu timp şi fără timp” mi-au sădit în suflet sfintele învăţături şi deprinderi teologice spre a le oferi în slujba dumneavoastră, iubiţi credincioşi.

Taina Cununiei am primit-o pe 29 iulie pe 2006, când eu si Doamna Preoteasă, Elena Cristina, am jurat în faţa Sfântului Altar şi cu mâinile pe Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce, credinţă, înţelegere, dragoste şi fidelitate veşnică unul altuia şi împreună lui Dumnezeu. Hirotonia mea întru preot a avut loc pe 2 aprilie 2011 la Manăstirea Strunga din judeţul Constanţa, unde am mărturisit că mă voi strădui să împlinesc în viaţa şi activitatea mea îndemnul şfântului Apostol Pavel (I Timotei, 3, 2-5) şi că voi fi întru toate supus şi fidel Chiriarhului meu, Înalt Prea Sfinţitului Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

Consider de cuviinţă ca la acest început de drum să rostesc împreună cu dumneavoastră rugăciunea:
„Doamne Iisuse Hristoase, Fiule Unul Născut, al Tatălui celui fără de început, Tu şi Cel ce prin gura proorocului Tău David ai zis: Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea sa până seara. Tu ai zis şi prin gura fericitului Pavel Apostolul: cel ce nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Şi, iarăşi, Tu ai zis cu preacurată gura Ta: fără de Mine, nu puteţi face nimic. Doamne, Doamne, ascult din tot sufletul şi din toată inima dumnezeieştile tale cuvinte şi cu umilinţă alerg la bunătatea Ta, ajută-mi mie, păcătosul, cu darul Tău, să săvârşesc lucrul pe care îl încep acum. Amin.”

bottom of page